Skip to main content

ปรกใบมะขามรุ่นแรก หลังรอยพระบาท หลวงปู่มัง วัดเทพกุญชรวราราม จ.ลพบุรี

฿100.00

คำอธิบาย

ทองแดง

เลี่ยมเรียบร้อย