Skip to main content

ติดต่อเรา  บ้านพระดอทคอม

  13 ตรอกไทร ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

  • ท่านที่นำรถยนต์มาให้จอดที่ลานจอดฝั่งตรงข้าม
  • รถจักรยานยนต์จอดในซอยร้านได้เลย
  • ท่านที่มาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินให้ลงสถานีวัดมังกรออกทางด้านถนนแปลงนาม
  • ร้านอยู่ปากตรอกไทร ถนนเจริญกรุง เดินตามถนนมาอยู่ฝั่งขวาก่อนถึงแยกหมอมี 100 เมตร