หลวงพ่อมา วัดป่ามะม่วง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
หลวงพ่อมา วัดป่ามะม่วง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
  ชื่อพระ : หลวงพ่อมา วัดป่ามะม่วง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย     ประเภทพระ : รูปหล่อ
ชื่อพระ : หลวงพ่อมา วัดป่ามะม่วง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด :

        พระครูวิมลปรีชาหรือที่ชาวบ้านคนในท้องถิ่นเรียกกันว่า หลวงพ่อมา เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวาจาสิทธิ์ พูดคำใหนมักเป็นไปตามคำนั้นเสมอ เป็นพระสมณศักดิ์ที่มีผู้เคารพบูชาเป็นอย่างมาก ท่านได้สร้างและพัฒนาวัดป่ามะม่วงให้เจริญทัดเทียมกับวัดต่าง ๆ ในเขต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จนขึ้นชื่อได้ว่าเป็นพระนักพัฒนาของยุคปี พ.ศ.๒๔๘๐ หลังจากที่ท่านมรณภาพลง กระดูกของท่านได้ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่วัดป่ามะม่วง และอีกส่วนหนึ่งได้นำไปประดิษฐานไว้ที่เจดีย์หน้าโบสถ์ของวัดทุ่งเนินพยอม (วัดป่าแฝก) ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย.
         รูปหล่อโบราณรุ่นนี้ได้มีการทำพิธีปลุกเสกที่วัดที่วัดป่ามะม่วง ราว ๆ น่าจะเป็นปี พ.ศ.๒๕๑๕ กรรมวิธีการสร้างแบบพระหล่อโบราณพิมพ์เบ้าประกบตามแบบฉบับพื้นบ้านในสมัยนั้น สร้างหลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปนานแล้ว ประวัติหรือข้อมูลการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้แต่อย่างใด เท่าที่ทราบ ณ ปัจจุบันก็เป็นเพียงคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่พอจะทราบและยังคงมีชีวิตอยู่เล่าให้ฟัง จากนี้ไปก็คงจะสูญหายไปตามกาลเวลา คงทิ้งไว้เพียงวัตถุมงคลรูปหล่อโบราณนี้ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังดูเพียงต่างหน้าเท่านั้น รูปหล่อโบราณรุ่นนี้คนในพื้นที่เขาจะหวงแหนกันมาก เพราะมีประสบการณ์สุดยอดมากมาย ทั้งเรื่องอภินิหารคงกระพัน แคล้วคลาด มหาอุดเป็นที่สุด จนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วทั้งคุ้งเจ็ดย่านน้ำทั่วทั้งตำบล หายากครับ นาน ๆ จะได้เห็นสักองค์
          หากท่านใดอยากทราบประวัติของหลวงพ่อมาเพิ่มเติมลึกลงไป น่าจะลองไปที่วัดป่ามะม่วง เพราะที่วัดยังคงมีภาพเก่าและประวัติของหลวงพ่อมาบางส่วนถ่ายรูปติดไว้ที่ตามคานเพดานวัด และมีพระครูอยู่องค์หนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ เป็นพระหนุ่มแต่มีศักดิ์ทางพระเป็นถึงพระครูเลยทีเดียว ที่สำคัญท่านเป็นหลานแท้ ๆ ของหลวงพ่อมา คาดว่าท่านน่าจะยังคงจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ามะม่วง อาจจะมีข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้ครับ

ราคา : 55,000 บาท
ร้าน : ปุญญพัฒน์
โทร : 098-0278855
E - mail : lynn_tpd@hotmail.com