พระกรุท่ามะปรางค์ จ.พิษณุโลก
พระกรุท่ามะปรางค์ จ.พิษณุโลก
  ชื่อพระ : พระกรุท่ามะปรางค์ จ.พิษณุโลก     ประเภทพระ : พระกรุ
ชื่อพระ : พระกรุท่ามะปรางค์ จ.พิษณุโลก
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด :  เป็นพระที่ขึ้นกรุที่กรุวัดท่ามะปรางค์เลยครับ มีใบชนะการประกวดรางวัลที่3 งานพันธทิพย์
ราคา : 60,000
ร้าน : แสงศิลป์บางลำภู
โทร : 08-1634-4288
E - mail : sunday_art@hotmail.com