พระหูยานอยุธยา
พระหูยานอยุธยา
  ชื่อพระ : พระหูยานอยุธยา     ประเภทพระ : พระกรุ
ชื่อพระ : พระหูยานอยุธยา
พระพื้นที่ :
รายละเอียด : พิมพ์เล็ก วัดราชอยุธยาสภาพเดิมๆ
ราคา : 0 บาท
ร้าน : คุ้มกรุงศรี
โทร : 084-3379239
E - mail : treepraku@hotmail.com