หลวงพ่อคง บางกะพ้อม เนื้อนวะ ปี๑๙
  ชื่อพระ : หลวงพ่อคง บางกะพ้อม เนื้อนวะ ปี๑๙     ประเภทพระ : เหรียญหล่อ/ปั้ม
ชื่อพระ : หลวงพ่อคง บางกะพ้อม เนื้อนวะ ปี๑๙
พระพื้นที่ : พระภาคกลาง
รายละเอียด :

***เหรียญสร้างย้อยยุคปี๑๙ เนื้อนวะไม่ผ่านการใช้ (ใช้แทนเหรียญรุ่นแรกได้แบบสบายใจโก๋) พุทธคุณเด่น มหาอุตม ฯลฯ

ราคา : 4,500 บาท
ร้าน : เพ็นดูลัม PENDULUM
โทร : 086-7534555
E - mail : chanbun.17@hotmail.com