หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู
หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู
  ชื่อพระ : หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู     ประเภทพระ : เหรียญหล่อ/ปั้ม
ชื่อพระ : หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู
พระพื้นที่ :
รายละเอียด : ศิลปะเหรียญหล่อแบบโบราณทองผสม ของลพบุรี รุ่นทูลเกล้าปี ๒๕๒๑
ราคา : 2,100 บาท
ร้าน : โล่เงิน
โทร : 0895618937
E - mail : sanyavoot@windowslive.com