รูปหล่อหลวงพ่อตัดวัดชายนารุ่น1
รูปหล่อหลวงพ่อตัดวัดชายนารุ่น1
  ชื่อพระ : รูปหล่อหลวงพ่อตัดวัดชายนารุ่น1     ประเภทพระ : เหรียญหล่อ/ปั้ม
ชื่อพระ : รูปหล่อหลวงพ่อตัดวัดชายนารุ่น1
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด : จัดสร้างเมื่อพ.ศ.2540สวยเดิมครับ
ราคา : 1,300 บาท
ร้าน : คุณธรรมพระแท้
โทร : 0892499436
E - mail : mobye-dodo@hotmail.com