พระพุทธรูป ไม้แกะ เก่า ศิลปะสุโขทัย ขนาด ๑o"
พระพุทธรูป ไม้แกะ เก่า ศิลปะสุโขทัย ขนาด ๑o"
  ชื่อพระ : พระพุทธรูป ไม้แกะ เก่า ศิลปะสุโขทัย ขนาด ๑o"     ประเภทพระ : ??????
ชื่อพระ : พระพุทธรูป ไม้แกะ เก่า ศิลปะสุโขทัย ขนาด ๑o"
พระพื้นที่ :
รายละเอียด : พระบูชา พระพุทธรูป ไม้แกะ ศิลปะ สุโขทัย ปางสมาธิ ขนาด ๑o " ลงรักปิดทองบางส่วน เก็บไว้บูชามาหลายปี แล้ว สภาพสวยสมบูรณ์คติประจำใจ " เวลาไม่ผิดที่เดินไม่หยุด แต่เราสิผิดที่หยุดเดิน "
ราคา : 3,500 บาท
ร้าน : ศูนย์พระเครื่อง ท้ง พัทยา
โทร : 081 406 3934
E - mail : thong_pattaya@hotmail.com