เหรียญหลวงพ่อพุธ ตีนโตรุ่นแรก ปี ๒๓๐๙ สภาพเกือบ ๑๐๐%  ๒
เหรียญหลวงพ่อพุธ ตีนโตรุ่นแรก ปี ๒๓๐๙ สภาพเกือบ ๑๐๐%  ๒
  ชื่อพระ : เหรียญหลวงพ่อพุธ ตีนโตรุ่นแรก ปี ๒๓๐๙ สภาพเกือบ ๑๐๐% ๒     ประเภทพระ : เหรียญหล่อ/ปั้ม
ชื่อพระ : เหรียญหลวงพ่อพุธ ตีนโตรุ่นแรก ปี ๒๓๐๙ สภาพเกือบ ๑๐๐% ๒
พระพื้นที่ : พระภาคอีสาน
รายละเอียด : เหรียญ หลวงพ่อพุธ ตีนโตรุ่นแรก ปี ๒๓๐๙ สภาพเกือบ ๑๐๐% หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้ที่จะปฏิบัติธรรม เพื่อให้ได้สมาธิที่ถูกต้อง เป็น "สัมมาสมาธิ" ให้ได้ปัญญาเป็น "สัมมาทิฏฐิ" ต้องอาศัยศีลเป็นมูลฐาน ศีลที่เรา รักษาบริสุทธิ์ บริบูรณ์ดีแล้วนั้นแหละ จะประคับประคองจิตใจ ให้มีความสงบลงสู่ความเป็นสมาธิอย่างถูกต้อง เมื่อสมาธิอาศัย อำนาจแห่งศีลเป็นเครื่องอบรม "ปัญญา" คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นมา ย่อมเป็น "สัมมาทิฏฐิ" นามเดิม พุธ อินทรหา กำเนิด 8 ก.พ. 2464 สถานที่เกิด อ.หนองโดน จ.นครราชสีมา อุปสมบท อุปสมบท ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อพ.ศ. 2485 โดยมี พระปัญญาพิศาลเถระ (หนู) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมณศักดิ์ พระราชสังวรญาณ
ราคา : 9 บาท
ร้าน : ชมรมพระเครื่องมหาบพิตร
โทร : 0833224040
E - mail : ma-haman@hotmail.com