หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์เล็ก หน้าหนู
หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์เล็ก หน้าหนู
  ชื่อพระ : หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์เล็ก หน้าหนู     ประเภทพระ : รูปหล่อ
ชื่อพระ : หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์เล็ก หน้าหนู
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด : รูป หล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน พิมพ์เล็ก หน้าหนู ก้นอุ องค์นี้ เป็นพระแท้ที่ดูง่าย และเป็นพิมพ์ที่หายากสุดๆ นานๆจะเจอสักองค์ หลวงพ่อเงินนั้นได้จัดสร้างและออกที่วัดห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เมื่อปี พ.ศ.2456 เนื่องในงานฝังลูกนิมิตของวัดห้วยเขน เป็นพระที่ทันตัวหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน สร้างและปลุกเสกแน่นอน ตามประวัตินั้นหลวงพ่อเงิน วัดบางคลานได้ถูกอารธนานิมนต์มาเบิกพระเนตรพระประธานในอุโบสถของวัดห้วยเขน คือหลวงพ่อพระพุทธชินสีห์ โดยหลวงพ่อเขียน ธมฺมรกฺขิโต เจ้าอาวาสวัดสำนักขุนเณรในยุคนั้นได้เป็นผู้อาราธนานิมนต์หลวงพ่อเงินวัดบาง คลานมาเป็นประธานในพิธี เมื่อปี พ.ศ. 2456 ทางวัดห้วยเขนจึงได้หล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อเงินขึ้นมาและนิมนต์ให้หลวงพ่อ เงิน วัดบางคลานปลุกเสกให้พร้อม ๆ กันไปกับพิธีเบิกพระเนตรของพระพุทธชินสีห์องค์พระประธานในอุโบสถของวัดห้วย เขน
ราคา : 9 บาท
ร้าน : บารมีบุญเพิ่มเงิน
โทร : 0800491749
E - mail : anan_046@hotmail.com