พระกร่งนเรศวรวังจันทน์ ๒๕๑๕
  ชื่อพระ : พระกร่งนเรศวรวังจันทน์ ๒๕๑๕     ประเภทพระ : พระกริ่ง
ชื่อพระ : พระกร่งนเรศวรวังจันทน์ ๒๕๑๕
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด : หมายเลขประจำองค์ ๑๗๐๖ สวยแชมป์
ราคา : 2,147,483,647
ร้าน : ปุญญพัฒน์
โทร : 098-0278855
E - mail : lynn_tpd@hotmail.com