เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ศรีจันทร์ วัดเลยหลง เหรียญที่ ๒
  ชื่อพระ : เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ศรีจันทร์ วัดเลยหลง เหรียญที่ ๒     ประเภทพระ : เหรียญหล่อ/ปั้ม
ชื่อพระ : เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ศรีจันทร์ วัดเลยหลง เหรียญที่ ๒
พระพื้นที่ : พระภาคอีสาน
รายละเอียด : หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 
ชื่อเดิม ศรีจันทร์ จันทิหล้า เกิดวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๔๔๗ ณ บ้านฟากเลย ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย บิดาชื่อ อมาตย์ เพี้ยฤทธิ์ มารดาชื่อ นางตุ๊ จันทิหล้าในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดศรีชมชื่น ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ได้รับความเมตตาจากพระครูหวาด เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านจึงเข้าศึกษาทางด้านปริยัติธรรม การศึกษาพระวินัยนั้น ท่านได้สนใจในด้านการปกครองหมู่คณะ ท่านจึงได้เดินทางมาอยู่จำพรรษาที่กรุงเทพ และได้พำนักที่วัดสัมพันธวงศ์ ภายหลังท่านได้รับเมตตาอันสูงสุด ให้ได้แปรญัตติเป็นสามเณรฝ่ายธรรมยุติ โดยได้รับพระเมตตาจากพระเดชพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เจ้ากรมหลวงวชิรณาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฉาย์ วัดศรีสุทธาวาสได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อ พ.ศ.2512 และได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเมื่อ พ.ศ.2536 หลวงปู่ศรีจันทร์ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากเดิม พระครูอดิสัยคุณาธาร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอดิสัยคุณาธาร เมื่อ พ.ศ.2491 เลื่อนเป็นชั้นราชที่ พระราชคุณาธาร เมื่อ พ.ศ.2503 เลื่อนเป็นชั้นเทพที่ พระเทพวราลังการ เมื่อ พ.ศ.2517 และท้ายสุดเลื่อนเป็นชั้นธรรมที่ พระธรรมวราลังการ เมื่อ พ.ศ.2534 และท่านอยู่ในสมณศักดิ์นี้จนถึงมรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2544 

 
ราคา : โทรถาม
ร้าน : บูรพาจารย์
โทร : 0884009967
E - mail : klun_klui@yahoo.com