รูปครูบาใจมา ญาณสาโร วัดทุ่งจำลอง(ทุ่งหลุก) แม่งอน ฝาง เชียงใหม่.
  ชื่อพระ : รูปครูบาใจมา ญาณสาโร วัดทุ่งจำลอง(ทุ่งหลุก) แม่งอน ฝาง เชียงใหม่.     ประเภทพระ : เหรียญหล่อ/ปั้ม
ชื่อพระ : รูปครูบาใจมา ญาณสาโร วัดทุ่งจำลอง(ทุ่งหลุก) แม่งอน ฝาง เชียงใหม่.
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด : พระครูโสภิตสารญาณ(ครูบาใจ๋มา ญาณสาโร) วัดทุ่งจำลอง(ทุ่งหลุก) ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่.
ราคา : เผยแพร่บารมีครูบาท่าน.
ร้าน : ชัย ทุ่งหลุก
โทร : 0902341576
E - mail : wichai_unicity@hotmail.com