เหรียญเจ้าแม่กาลี
เหรียญเจ้าแม่กาลี
  ชื่อพระ : เหรียญเจ้าแม่กาลี     ประเภทพระ : เหรียญหล่อ/ปั้ม
ชื่อพระ : เหรียญเจ้าแม่กาลี
พระพื้นที่ : พระภาคกลาง
รายละเอียด : เหรียญเจ้าแม่กาลี (พิชิตมาร) ปลุกเสกและเช่ามาจากประเทศอินเดีย
ราคา : ๓๐๐๐
ร้าน : เทพสาทร
โทร : 091-081-2505
E - mail : thepsathon@gmail.com