เหรียญหมื่นยันต์ (ลูกระเบิด) กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เหรียญระเบิดมีหลายแบบ ออกหลายวาระ ผู้สร้างคือ อาจารย์ศุภณัฐ ชัยชนิตย์ ( อาจารย์หม่อม)เป็นอาจารย์ที่เหล่าคนในวังต่างรู้จักกันดี เหรียญ กรมหลวงชุมพร รุ่น ลูกระเบิดซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างมาและมีประสบการณ์
เหรียญหมื่นยันต์ (ลูกระเบิด) กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เหรียญระเบิดมีหลายแบบ ออกหลายวาระ ผู้สร้างคือ อาจารย์ศุภณัฐ ชัยชนิตย์ ( อาจารย์หม่อม)เป็นอาจารย์ที่เหล่าคนในวังต่างรู้จักกันดี เหรียญ กรมหลวงชุมพร รุ่น ลูกระเบิดซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างมาและมีประสบการณ์
  ชื่อพระ : เหรียญหมื่นยันต์ (ลูกระเบิด) กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เหรียญระเบิดมีหลายแบบ ออกหลายวาระ ผู้สร้างคือ อาจารย์ศุภณัฐ ชัยชนิตย์ ( อาจารย์หม่อม)เป็นอาจารย์ที่เหล่าคนในวังต่างรู้จักกันดี เหรียญ กรมหลวงชุมพร รุ่น ลูกระเบิดซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างมาและมีประสบการณ์     ประเภทพระ : เหรียญหล่อ/ปั้ม
ชื่อพระ : เหรียญหมื่นยันต์ (ลูกระเบิด) กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เหรียญระเบิดมีหลายแบบ ออกหลายวาระ ผู้สร้างคือ อาจารย์ศุภณัฐ ชัยชนิตย์ ( อาจารย์หม่อม)เป็นอาจารย์ที่เหล่าคนในวังต่างรู้จักกันดี เหรียญ กรมหลวงชุมพร รุ่น ลูกระเบิดซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างมาและมีประสบการณ์
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด : เหรียญหมื่นยันต์ (ลูกระเบิด) กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เหรียญระเบิดมีหลายแบบ ออกหลายวาระ ผู้สร้างคือ อาจารย์ศุภณัฐ ชัยชนิตย์ ( อาจารย์หม่อม)เป็นอาจารย์ที่เหล่าคนในวังต่างรู้จักกันดี
เหรียญ กรมหลวงชุมพร รุ่น ลูกระเบิดซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างมาและมีประสบการณ์เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วฯ เกิดจากนิมิตที่เทพมาเข้าฝันให้สร้างเป็นลักษณะยันต์อย่างนี้ออกที่พระ ตำหนักอยุธยา ปลุกเสกที่นั้นด้วย และนำไปปลุกเสกที่ชุมพร ปี 48 ที่ศาลกรมหลวงชุมพร
ราคา : 2,400 บาท
ร้าน : พระแท้24
โทร : 0813122797
E - mail : new15555@sanook.com