เหรียญรุ่น 3 หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง ราคาเบาๆครับ
เหรียญรุ่น 3 หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง ราคาเบาๆครับ
  ชื่อพระ : เหรียญรุ่น 3 หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง ราคาเบาๆครับ     ประเภทพระ : เหรียญหล่อ/ปั้ม
ชื่อพระ : เหรียญรุ่น 3 หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง ราคาเบาๆครับ
พระพื้นที่ :
รายละเอียด :

เหรียญใบสาเกรุ่น 3 หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง ราคาเบาๆครับ

ราคา : 500 บาท
ร้าน : อ้วนอยุธยา
โทร : 0912106766
E - mail : hongdanhong_@hotmail.com