กริ่งหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย จ.นครนายก
กริ่งหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย จ.นครนายก
  ชื่อพระ : กริ่งหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย จ.นครนายก     ประเภทพระ : พระกริ่ง
ชื่อพระ : กริ่งหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย จ.นครนายก
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด : ลองชมดูครับ
ราคา : 0,000
ร้าน : พลายเงิน
โทร : 0850704940
E - mail : berkley_1979@hotmail.com