พระกิ่งปวเรศ สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร
พระกิ่งปวเรศ สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร
  ชื่อพระ : พระกิ่งปวเรศ สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร      ประเภทพระ : ??????
ชื่อพระ : พระกิ่งปวเรศ สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด : พระกิ่งปวเรศ สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร 
ราคา : 2,500 บาท
ร้าน : praja711
โทร : 0867814091
E - mail : pramook2516@hotmail.co.th