พระสมเด็จขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน (มีผ้าทิพย์) วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง คราบกรุกระเทาะ เนื้อเกร่ง สภาพสวยสมบรูณ์ องค์ที่49
พระสมเด็จขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน (มีผ้าทิพย์) วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง คราบกรุกระเทาะ เนื้อเกร่ง สภาพสวยสมบรูณ์ องค์ที่49
  ชื่อพระ : พระสมเด็จขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน (มีผ้าทิพย์) วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง คราบกรุกระเทาะ เนื้อเกร่ง สภาพสวยสมบรูณ์ องค์ที่49     ประเภทพระ : พระกรุ
ชื่อพระ : พระสมเด็จขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน (มีผ้าทิพย์) วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง คราบกรุกระเทาะ เนื้อเกร่ง สภาพสวยสมบรูณ์ องค์ที่49
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด :        พระสมเด็จขุนอินทประมูล วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง คราบกรุกระเทาะ เนื้อเกร่ง สภาพสวยสมบรูณ์ น่าเก็บ ประวัติยาวนาน
      พระสมเด็จขุนอินทประมูล วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง คราบกรุกระเทาะ เนื้อเกร่ง สภาพสวยสมบรูณ์ น่าเก็บ ประวัติยาวนาน                                                          
     เอกลักษณ์ของพิมพ์พระประธานนั้นเป็นพระพิมพ์ 3 ชั้น มีเส้นแซมใต้ตักที่มีขนาดค่อนข้างหนาอย่างเห็นได้ชัด ซุ้มเรือน
แก้ว เป็นซุ้มผ่าหวายที่เส้นใหญ่และคมลึกมาก องค์พระประธานจะมีพุทธศิลป์ที่ล่ำสันสง่างามมาก มีความลึกมากกว่าพิมพ์
อื่นเล็กน้อย เศียรขององค์พระเป็นรูปกลมรีในพุทธลักษณะของศิลปะสุโขทัย  คือมีคางเล็กลงและเชื่อมลงมายังต้นคอของ
องค์พระซึ่งเห็นอยู่ในทีเท่านั้น มิได้เป็นรูปแท่งของลำคอเหมือนพระรุ่นใหม่ทั่วไปพุทธศิลป์ที่แตกต่างกับพระสมเด็จวัดระฆัง
โฆษิตารามพิมพ์ใหญ่คือ ไม่ปรากฏมีหูอยู่รำไร พระพักตร์ไม่ปรากฏมีหน้าตาชัด พระเกศเป็นกรวยยาวแหลมขึ้นไปจรดครอบ
แก้ว
    พระพุทธศิลป์ที่คล้ายคลึงกับพระสมเด็จวัดระฆังโฆษิตารามก็คือที่รักแร้ขององค์พระประธานด้านซ้ายมือจะลึกสูงกว่า
ซอกรักแร้ด้านขวามือขององค์พระประธาน  หน้าตักซ้ายขององค์พระประธานจะสูงขึ้นกว่าหน้าตักทางขวามือขององค์พระ
ประธานเป็นเหตุให้พุทธลักษณะขององค์พระประธานจะนั่งเอียงจากฐานเล็กน้อยซึ่งเหมือนกับพุทธศิลป์ของ พระสมเด็จ
วัดระฆังโฆษิตารามพิมพ์ใหญ่ 

    ฐานทั้ง 3 ชั้นจะใหญ่และลึก มีฐานสิงห์ปรากฏที่ ฐานชั้นสอง ทั้ง 2 ข้าง   พุทธศิลป์พิมพ์หลังเป็นพิมพ์หลังเรียบ 
ทั้ง 3 พิมพ์เหมือนกัน การตัดพิมพ์ขององค์พระนั้น  เมื่อปั๊มแม่พิมพ์แล้วน่าจะตัดด้วยตอกจากด้านหลังขององค์พระเสร็จ
แล้วจึงถอดองค์พระออกจากแม่พิมพ์ เหมือนพระสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม จึงไม่ปรากฏมีเนื้อปลิ้นบนขอบตัดด้านหน้าซึ่ง
จะแตกต่างจากพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม ซึ่งตัดจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง จึงปรากฏขอบตัดที่ปลิ้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
    การตัดแม่พิมพ์นั้น ถึงจะเป็นการตัดแม่พิมพ์จากด้านหลังมาสู่ด้านหน้า แต่ก็ใช้กรรมวิธีตัดขอบที่ไม่เหมือนกัน จึงไม่
ปรากฏรอยปูไต่บนพิมพ์ด้านหลังทั้ง 4 ขอบ จึงสันนิษฐานได้ว่าอาจจะใช้ตอกตัดตรงทั้ง 4 ด้านทุกองค์
    มวลสารขององค์พระนั้นมีเอกลักษณ์ของสมเด็จวัดระฆังค่อนข้างจะครบสูตรคือ มีรอยพรุนบนองค์พระทั่วๆไป จึง
สันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีส่วนผสมของผงธูปที่บูชาพระ เมื่อพระได้อายุนานปีผงธูปได้หดตัวและเสื่อมหายไป จึงเกิดรอย
รูพรุนหรือรอยเข็มทั่วไป
    รอยบุ้งไต่หรือรอยหนอนด้นซึ่งเกิดจากมวลสารที่เป็นดอกไม้ พืชผักหรือเนื้อสัตว์ที่เป็นเศษอาหาร เมื่อสลายตัวแล้ว
จึงปรากฏร่องรอยที่เหลืออยู่ เป็นรอยคล้ายบุ้งไต่หรือหนอนด้น คล้ายกับพระสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม
    เม็ดพระธาตุ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม คือเป็นมวลสาร   ที่ผสมด้วยเศษปูนเก่าที่่
ตำละเอียดผสมอยู่ในมวลสารของการสร้างพระ เมื่อพระสมเด็จมีอายุเป็นร้อยปี  เศษปูนเก่าและส่วนผสมของปูนใหม่
มีการหดตัวและมีรอยแยกกันเป็นธรรมชาติสำหรับไม้ก้านธูปหรือเศษมวลสารอื่นๆซึ่งมีในพระสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม
นั้น ยังไม่พบอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
        
ราคา : 2,490 บาท
ร้าน : พระแท้24
โทร : 0813122797
E - mail : new15555@sanook.com