เขากวางคุตเจ็ดยอดเก่าแก่ร่วมร้อยปี
เขากวางคุตเจ็ดยอดเก่าแก่ร่วมร้อยปี
  ชื่อพระ : เขากวางคุตเจ็ดยอดเก่าแก่ร่วมร้อยปี     ประเภทพระ : เครื่องราง
ชื่อพระ : เขากวางคุตเจ็ดยอดเก่าแก่ร่วมร้อยปี
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด : เป็นที่กล่าวขานและเสาะแสวงหากันมาตั้งแต่โบราณ..พรานป่าก็อยากมีไว้ติดตัวเพราะจะทำให้ส่งเสริมบารมีเพิ่มอำนาจจะสามารถควบคุมฝูงสัตว์ที่ดูแลให้เชื่อฟังอย่างง่ายดาย..ปัจจุบันผู้ที่เปิดบริษัทมีลูกจ้างมากก็ต่างหามาบูชากันจะควบคุมลูกจ้างลูกน้องได้ดี..การค้าเจริญก้าวหน้าอีกทั้งยังดีด้านป้องกันสิ่งชั่วร้ายทุกชนิดป้องกันคุณไสยต่างๆรวมถึงแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพัน..เรียกว่าครบเครื่องเลยครับ..แต่ที่สำคัญของนั้นหายากเหลือเกิน..จนหาไม่ได้แล้ว..เรื่องราวจึงเลือนลางจนเป็นตำนานไปเลยครับ..บางคนเล่นเครื่องรางค์มานานหลายปียังไม่รู้จักยังไม่เคยเห็น..และอีกหลายคนเกิดมาจนตายก็ยังไม่เคยเห็นเช่นกัน
ราคา : โทรถาม
ร้าน : ปัญญาธโร
โทร : 085-199-8911
E - mail : PANYATALO2511@hotmail.com