เหรียญพระเจ้าแก้วมรกต วัดพระธาตุลำปางหลวง
เหรียญพระเจ้าแก้วมรกต วัดพระธาตุลำปางหลวง
  ชื่อพระ : เหรียญพระเจ้าแก้วมรกต วัดพระธาตุลำปางหลวง     ประเภทพระ : เหรียญหล่อ/ปั้ม
ชื่อพระ : เหรียญพระเจ้าแก้วมรกต วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระพื้นที่ : พระภาคเหนือ
รายละเอียด : ไมได้ใช้ครับ
ราคา : 600 บาท
ร้าน : ยายดีสภาพระเครื่อง
โทร : 089-7085827
E - mail : nuvo07@hotmail.com