หลวงพ่อโสธร09สีเเสดเขาว่าหายากนะ
หลวงพ่อโสธร09สีเเสดเขาว่าหายากนะ
  ชื่อพระ : หลวงพ่อโสธร09สีเเสดเขาว่าหายากนะ     ประเภทพระ : เหรียญหล่อ/ปั้ม
ชื่อพระ : หลวงพ่อโสธร09สีเเสดเขาว่าหายากนะ
พระพื้นที่ : พระภาคตะวันออก
รายละเอียด : เเสดพื้นเหลือง.สุดยอดหายาก...
ราคา : show
ร้าน : กราบเท้าพ่อท่านหีต
โทร : 0832722227
E - mail : success_126@hotmail.com