ค้นหากระทู้ :   
    กระดานโชว์พระ-พูดคุย           ประชาสัมพันธ์งานพระ           ล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี

เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14:34:59

วัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่น ๑๓๓ ปี
 

พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าคณะอำเภอแม่ออน ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
 

ชมรมพระเครื่องสันกำแพง ดำเนินการจัดสร้าง
 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เป็นการรำลึกวาระครบรอบ ๑๓๓ ปี ครูบาเจ้าศรีวิไชย สิริวิชโย นักบุญแห่งล้านนา ครูบาท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๒๑ มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๑ สิริรวมอายุ ๖๐ ปี มาถึงปัจจุบันพ.ศ.๒๕๕๔ ท่านจะมีอายุ ๑๓๓ ปี และเพื่อเป็นการจัดหาทุนในการก่อสร้างอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิไชย ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางชมรมพระเครื่องสันกำแพงจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง ท่านครูบาเจ้าศรีวิไชยได้สร้างประโยชน์ไว้กับแผ่นดินล้านนามากมาย จนได้รับการขนานนามว่า นักบุญแห่งล้านนา เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านทางชมรมพระเครื่องสันกำแพงจึงได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้ประดิษฐานยังวัดพระธาตุดอยผาตั้งอันเป็นสถานที่เกี่ยวเนื่องกับครูบาฯเมื่อในอดีตท่านได้เคยมาบูรณะยังวัดแห่งนี้ อนุสาวรีย์แห่งนี้ศรัทธาประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจะได้กราบไหว้บูชา

จำนวนการจัดสร้าง
1.ล็อกเก็ตชุดกรรมการ 133 ชุด ให้เช่าบูชา 3500 บาท (เหลือน้อยแล้ว)
-ล็อกเก็ตรูปครูบาเจ้าศรีวิไชยฉากทองหลังทองคำแท้ (ซึ่งสร้างแค่ 133 องค์เท่าจำนวนชุด)
-ล็อกเก็ตฉากเทาดำหลังแผ่นเงิน
-ล็อกเก็ตฉากเทาดำหลังแผ่นทองแดง 

2.ล็อกเก็ตหลังเงินเดี่ยว 133 องค์ ให้เช่าบูชา 999 บาท (เหลือน้อยแล้ว) 
3.ล็อกเก็ตหลังโลหะสีเงิน 600 องค์ ให้เช่าบูชา 499 บาท (เหลือน้อยแล้ว) 
(รวมทั้งหมดแค่ 999 องค์ อยู่ในชุดกรรมการ 266 องค์ และหลังเงินเดี่ยว 133 องค์ )

 

รูปแบบล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่น ๑๓๓ ปี
เป็นล็อกเก็ตรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ตรงกลางเป็นรูปครูบาเจ้าศรีวิไชย ท่านั่งเต็มองค์ห่มคุม โดยได้แบบมาจากล็อกเก็ตรุ่นเก่ารูปข้าวหลามตัด ออกวัดระฆังกรุงเทพฯ ปี ๒๔๙๐ มาจัดสร้างใหม่โดย ด้านล่างใต้รูปเขียนชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิไชย และเลข ๑๓๓ ลงเส้นลายทองบนผ้าจีวรห่มคุมของครูบาให้สวยงาม(งานทำมือทุกองค์) หลังตารางยันต์หัวใจอริยสัจ ๔ พระคาถาว่า ทุ ส นิ ม มาจากคำว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค พระคาถาถ้าลงตัว ม (ออกเสียง มะ) ก่อน นิ ก็จะเป็นหัวใจปถมัง ทุ ส ม นิ ลงสะลับที่จะได้ ๑๖ อักษร อุปเท่ห์ของพระคาถาทั้งสองนี้ใช้ในทางป้องกันภยันตราย ใช้ทางอยู่คงทนก็ได้ ใช้ทางเมตตาก็ได้ โบราณจารย์ท่านว่าดีนักแล เขียนข้อความ ผู้มีศีลาธิคุณ นักบุญแห่งล้านนา พ.ศ.๒๔๒๑-๒๔๘๑ ครบ ๑๓๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ อยู่โดยรอบ จะมีโค๊ดและหมายเลขกำกับทุกองค์ มวลสารที่ใช้อุดหลังล็อกเก็ต เส้นเกศาและผ้าจีวรของครูบาเจ้าศรีวิไชย อิฐสร้างเจดีย์วัดบ้านปาง กระเบื้องหลังคาวิหารวัดบ้านปาง กระเบื้องหลังคาวิหารวัดพระนอนแม่ปูคา เส้นเกศา อัฐิธาตุและผ้าจีวรของหลวงปู่คำแสน วัดป่าดอนมูล จ.เชียงใหม่ อัฐิธาตุและผ้าจีวรของหลวงพ่อวัดดอนตัน จ.น่าน เกศาและชานหมากของครูบาชัยวงศ์ วัดพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน เส้นเกศาและชานหมากของครูบาดวงดี วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่ เส้นเกศาของครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน จ.เชียงใหม่ เส้นเกศาของครูบาสุข วัดป่าซางน้อย จ.ลำพูน ผงมงคลของหลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ผงวานมงคล ๑๐๘     
 

พิธีการ
ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะเพื่อขออนุญาตจัดสร้างหน้ากู่อัฐิของครูบาเจ้าศรีวิไชย
วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓


จัดพิธีมังคลาภิเษก ๒ วาระ คือ ที่วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน และวัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 
วัตถุมงคลยังได้นำไปให้พระมหาเถระทั่วล้านนาอธิฐานจิต อาทิ
๑.ครูบาตั๋น ปัญโญ อายุ ๙๖ ปี สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
๒.พระราชพุทธิมงคล(หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร) อายุ ๘๘ ปี วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
๓.พระครูประจักษ์ธรรมวิจารณ์(ครูบาข่าย ขัตฺติโย) อายุ ๙๑ ปี วัดหมู่เปิ้ง อ.เมือง จ.ลำพูน
๔.ครูบานะ ชินวํโส อายุ ๘๙ ปี ดอยอี่อุ้ย อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
๕.ครูบาสายทอง กิตฺติปาโล อายุ ๗๓ ปี เจ้าคณะจังหวัดตาก วัดท่าไม้แดง อ.เมือง จ.ตาก
๖.พระครูอดุลปุญญาภิรม(ครูบาผัด ปุญฺญกาโม) อายุ ๘๙ ปี วัดหัวฝาย อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
๗.ครูบาคำแสง อธิจิตฺโต อายุ ๙๒ ปี วัดพระธาตุสันขวาง อ.เมือง จ.เชียงราย
๘.ครูบายอด อนาลโย อายุ ๘๙ ปี วัดแม่หาง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 
พิธีมหามังคลาภิเษกวาระที่ ๑ ประกอบพิธีในพิพิธภัณ์อัฐบริขารครูบาฯ วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระมหาเถระที่นิมนต์นั่งปรกอธิฐานจิต ๙ รูป
พระครูบวรสุขบท(ครูบาสุข ชาตสุโข) อายุ ๘๙ ปี วัดป่าซางน้อย อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นองค์ประธานในพิธี
พระเถระเจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา) ๙ รูป
พิธีพร้อมกับรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชยฐานภูเขาโลห์รางวัลงานประกวดที่บิ๊กซีของชมรมพระเครื่องทิพย์เนตร

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนครูบาฯ โรงงานบ้านปูคาเหนือ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. ท่านพระครูวินิจสุภาจาร เจ้าคณะอำเภอแม่ออน เป็นประธานในพิธีเททองฯ

พิธีมหามังคลาภิเษกวาระที่ ๒ และสมโภชรูปเหมือนครูบาฯ ที่จะตั้งเป็นอนุสาวรีย์
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เริ่มพิธีเวลา ๑๖.๐๙ น.

พระมหาเถระที่นิมนต์นั่งปรกอธิฐานจิต ๙ รูป
๑.หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก อายุ ๙๖ ปี วัดบ้านฟ่อน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๒.หลวงปู่ครูบาสิงห์แก้ว อตฺถกาโม อายุ ๙๖ ปี วัดปางกอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
๓.พระครูพิมลธรรมรัต(ครูบาตั๋น เตชธมฺโม) อายุ ๘๘ ปีวัดย่าพาย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
๔.พระครูมงคลบุญญาคม(ครูบาบุญมา สุภทฺโท) อายุ ๘๗ ปี วัดสามัคคีธรรม(บ้านสา) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
๕.พระครูธรรมโกศล(ครูบาอินเหลา สุจิตฺโต) อายุ ๘๖ ปี วัดร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
๖.พระครูโสภณสารคุณ(ครูบาบุญมา ตโมนุโท) อายุ ๘๔ ปี วัดศิริชัยนิมิต(กิ่วแลป่าเป้า) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
๗.พระครูวิจิตวรวัฒน์(ครูบาบุญลือ จิตฺตคุตฺโต) อายุ ๗๘ ปีวัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
๘.พระครูโสภณรัตนสาร(ครูบาอูปแก้ว ฐิตสาโร) อายุ ๗๔ ปี เจ้าคณะอำเภอบ้านธิ วัดป่าลาน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 
๙.พระครูสันติธรรมาภิรม(หลวงปู่ครูบาอ่อน รตนวณฺโณ) อายุ ๘๙ ปี วัดสันต้นหวีด อ.เมือง จ.พะเยา 

พระเถระเจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา) ๙ รูป

 

คณะกรรมการจัดสร้าง
นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นอ.สมศักดิ์ ถ้วยทอง นายจิตติ มหาวรรณ ประธานชมรมพระเครื่องสันกำแพง นายธวัชชัย สุพิทยาพร นายประมวล เครือมณี อ.สมศักดิ์ ปัญโญ นายชายแดน ใจถา นายอภิชัย วงศาสุราฤทธิ์ นายพยนต์ มหาวัน นายชูศักดิ์ ชินะโรจน์ นายยุวบูรณ์ ศักดิ์สม นายพิชัย ขันแก้วชัย นายวิเชียร แก้วน้อย นายธวัชชัย สุยะใหญ่ อ.ทวี คำวงศ์ปิน อ.บรรเจิด กันจินะ นายดำรง เต็มสี นายส่งศักดิ์ อุ่นบุญตัน นายพัชรพล มหาวรรณ

 

สถานที่สั่งจองวัตถุมงคล
จ.เชียงใหม่พระอาจารย์ปฏิภรฑ์ วัดป่าตัน 08-9633-0293 พระอาจารย์นิรันดร์ วัดปูคาเหนือ 08-7174-5194 จิต สันกำแพง ห้างบิ๊กซีดอนจั่น ตลาดทิพย์เนตร ตลาดคำเที่ยง 08-9553-0432 08-1980-7912 เล็ก นิตยาสารเมืองพระ ตลาดเจเจ 08-1288-2679 เฮียบอย(สันกำแพงพระเครื่อง) 08-1952-3236 ชัย สันกำแพง 08-1784-1527 แดน เชียงราย ตลาดสันกำแพง 08-4047-6067 กิม ไม้มงคล อ.สันป่าตอง 08-4503-8850 พงษ์ เชียงใหม่ อ.ฮอด 08-4885-8800 08-9430-6452
จ.ลำพูนอ.ทวี ตลาดสุดใจ 08-1951-3384 พยนต์ นิคมฯลำพูน ชัย อ.บ้านธิ 08-3005-4071
จ.ลำปางเอก ลำปาง 08-1028-2672
จ.เชียงรายเมืองทอง อ.แม่จัน 08-5033-7574 ซุย อ.แม่สาย 08-6656-5588
จ.พะเยาเบิร์ด วัดหลวง 08-6729-4499 ต๋อง แม่ใจ 08-6185-5176

รับวัตถุมงคลได้หลังปีใหม่ ๒๕๕๔

 
 
 
 
 
 
 

 

<< แก้ไขเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16:27:09 >>

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี

เมื่อ : 06 ธันวาคม 2553 เวลา 13:56:12

วัตถุมงคลลอกเก็ต ๑๓๓ ปี ได้นำไปเข้าร่วมในมหามงคลพิธีปลุกเสกวัวธนู รุ่นมหากฐิน ๕๓ ที่วัดดอนมูล ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
พระมหาถระที่มีชื่อเสียงนั่งปรกอธิฐานจิตในพิธี อาทิ
หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน อายุ ๙๖ ปี
หลวงปู่ครูบาสิงห์แก้ว อตฺถกาโม วัดปางกอง อายุ ๙๕ ปี 


 


danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี

เมื่อ : 06 ธันวาคม 2553 เวลา 13:59:39

หลวงปู่พระครูพิมลธรรมรัต ครูบาบุญตัน เตชธมฺโม วัดย่าพาย อายุ ๘๘ ปี
หลวงพ่อใหญ่พระครูธรรมโกศล ครูบาอินเหลา สุจิตฺโต วัดร้องวัวแดง อายุ ๘๖ ปี (ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง และ เป็นองค์จุดเทียนชัย)  


danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี

เมื่อ : 06 ธันวาคม 2553 เวลา 14:05:12

หลวงพ่อพระครูวิจิตรวรวัฒน์ ครูบาบุญลือ จิตฺตคุตฺโต วัดห้วยแก้ว อายุ ๗๘ ปี
หลวงพ่อพระครูประภัศร์ธรรมรังสี ครูบาจันต๊ะรังษี วัดกู่เต้า

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี

เมื่อ : 06 ธันวาคม 2553 เวลา 14:13:41

พระราชพุทธิมงคล หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร อายุ  ๘๘ ปี
วัดโรงธรรมสามัคคี ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชีบงใหม่
เมตตาต่อคณะศิษย์ชมรมพระเครื่องสันกำแพง ได้อธิฐานจิตล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย ๑๓๓ ปี ให้ ภายในกุฏิ


danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี

เมื่อ : 14 ธันวาคม 2553 เวลา 09:48:59

พระครูบวรสุขบท หลวงปู่ครูบาสุข ชาตสุโข อายุ 89 ปี
วัดป่าซางน้อย อ.เมือง ลำพูน
หนึ่งในพระคณาจารย์ที่ร่วมอธิฐานจิตเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่นพิเศษ ปี 2517 และรุ่นสิริวิชโย 115 ปี 2536 ของวัดบ้านปาง
เมตตาต่อคณะศิษย์ชมรมพระเครื่องสันกำแพง
อธิฐานจิตเดี่ยวล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี ให้


หน้า : 1