ค้นหากระทู้ :   
    กระดานโชว์พระ-พูดคุย           บทความสาระน่ารู้เรื่องพระ           ประมวลภาพพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี พร้อมกับสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2553

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ประมวลภาพพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี พร้อมกับสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2553

เมื่อ : 25 ธันวาคม 2553 เวลา 10:02:47

พิธีสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
และเสกวัตถุมงคลล็อกเก็ตข้าวหลามตัด ครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี
โดย ชมรมพระเครื่องสันกำแพง ดำเนินการ
วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 16.09 น.
มลฑลพิธีรอบองค์พระธาตุดอยผาตั้ง


** พระมหาเถระที่มาร่วมพิธีและคณะกรรมการจัดสร้าง ถ่ายภาพพร้อมกันหน้ามลฑลพิธี **

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ประมวลภาพพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี พร้อมกับสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2553

เมื่อ : 25 ธันวาคม 2553 เวลา 10:14:18

ประกอบพิธีมหามังคลาภิเษก พระเถราจารย์นั่งปรกภาวนาจิตแก่วัตถุมงคล 9 รูป
พระสงห์สวดเจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา) 9 รูป

ท่าน พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าคณะอำเภอแม่ออน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ท่าน สุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส และเป็นผู้โองการอัญเชิญเทวดา และครูบาเจ้าศรีวิไชย เพื่อมารับรู้ อนุโมทนา ในพิธี

ท่านปลัดจังหวัดประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ
ท่านพระครูสิริสุตานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยผาตั้ง จุดเทียนขั้น 5 โกฐาก หลวงพ่อพระครูอดุลญาณประยุต วัดม่วงม้าใต้ โอกาสขึ้นขัน 5 โกฐาก ก่อนที่จะได้เริ่มประกอบพิธีฯ 

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ประมวลภาพพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี พร้อมกับสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2553

เมื่อ : 25 ธันวาคม 2553 เวลา 10:19:21

พระมหาเถระที่นั่งปรกอธิฐาจิต 9 รูป
ประกอบด้วย
หลวงพ่อใหญ่พระครูธรรมโกศล ครูบาอินเหลา สุจิตโต อายุ 86 ปี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง เจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดง เป็นองค์ประธาน

จุนเจิมเทียนชัย และเมตตาอธิฐานจิตจุดเทียนชัย ประกอบพิธีมหามังคลาภิเษกฯdanchaingrai

nopic
เพศ : Male

ประมวลภาพพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี พร้อมกับสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2553

เมื่อ : 25 ธันวาคม 2553 เวลา 10:22:12

หลวงพ่อพระครูธรรมโกศล ครูบาอินเหลา สุจิตฺโต อายุ 86 ปี วัดร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
หลวงปู่ครูบาสิงห์แก้ว อตฺถกาโม อายุ 96 ปี วัดปางกอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ประมวลภาพพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี พร้อมกับสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2553

เมื่อ : 25 ธันวาคม 2553 เวลา 10:24:54

หลวงปู่พระครูพิมลธรรมรัต ครูบาคำตั๋น เตชธมฺโม อายุ 88 ปี วัดย่าพาย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
หลวงปู่พรครูมงคลบุญญาคม ครูบาบุญมา สุภทฺโท อายุ 87 ปี วัดสามัคคีธรรม(บ้านสา) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ประมวลภาพพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี พร้อมกับสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2553

เมื่อ : 25 ธันวาคม 2553 เวลา 10:29:40

หลวงปู่พระครูโสภณสารคุณ ครูบาบุญมา ตโมนุโท อายุ 84 ปี วัดศิริชัยนิมิตร อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
หลวงพ่อพระครูวิจิตรวรวัฒน์ ครูบาบุญลือ จิตฺตคุตฺโต อายุ 78 ปี วัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ประมวลภาพพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี พร้อมกับสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2553

เมื่อ : 25 ธันวาคม 2553 เวลา 10:35:44

หลวงพ่อพระครูโสภณรัตนสาร ครูบาอูปแก้ว อายุ 74 ปี เจ้าคณะอำเภอบ้านธิ วัดป่าลาน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
หลวงพ่อพระครูอินทคุณาภรณ์ ครูบาศรีวรรณ อินฺทวีโร อายุ 74 ปี วัดบ้านโห้ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
หลวงปู่พระครูสันติธรรมาภิรม ครูบาอ่อน รตนวณฺโณ อายุ 89 ปี วัดสันต้นหวีด อ.เมือง จ.พะเยา
และหลวงพ่อพระครูวินิจสุภาจาร เจ้าคณะอำเภอแม่ออน วัดสันกำแพงหลวง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ก็ได้ร่วมอธิฐานจิตด้วย

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ประมวลภาพพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี พร้อมกับสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2553

เมื่อ : 25 ธันวาคม 2553 เวลา 10:38:31

พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา)
หลวงพ่อพระครูวินิจสุภาจาร เจ้าคณะอำเภอแม่ออน อธิฐานจิตจุดเทียนวิปัสสี

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ประมวลภาพพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี พร้อมกับสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2553

เมื่อ : 25 ธันวาคม 2553 เวลา 10:44:45

ท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ อธิฐานจิตจุดเทียนมงคลซ้าย
ท่านปลัดอาวุโสอำเภอแม่ออน อธิฐานจิตจุดเทียนมงคลขาว
ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ออน ท่านนายกอบต.ออนกลาง ท่านวัฒนธรรมอำเภอแม่ออน ประธานชมรมพระเครื่องสันกำแพง พ่ออุ้ยน้อยเป็ง ธรรมวัง ชาวบ้านออนหลวยผู้เคยบวชกับครูบาเจ้าศรีวิไชย ถือเป็นลูกศิษย์ที่มาอยู่ร่วมงานพิธี และตัวแทนผู้มาร่วมในพิธีอีกหลายๆท่าน ฯ อธิฐานจิตจุดเทียนมงคล นวโลกุตระ และโสฬสะ

danchaingrai

nopic
เพศ : Male

ประมวลภาพพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย 133 ปี พร้อมกับสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย อนุสาวรีย์ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2553

เมื่อ : 25 ธันวาคม 2553 เวลา 10:55:42

เสร็จพิธีพระเถระก็ได้ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยเข้าตอกดอกไม้วัตถุมงคล และปิดทององค์สารูปครูบาเจ้าศรีวิไชย เพื่อความเป็นสิริมงคล และประพรหมน้ำมนต์แก่ผู้มาร่วมงาน
และสุดท้ายก็เป็นพิธีดับเทียนชัย โดยพลวงพ่อพระครูธรรมโกศล และถวายไทยทานและถวายรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี.. และท่านพระครูธรรมโกศลได้มอบรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยจำลองจากองค์อนุสาวรีย์ แก่ ประธานในพิธี ท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ มอบไว้กับที่ทำการอำเภอแม่ออน 1 องค์ สภอ.แม่ออน 1 องค์ และสนง.อบต.ออนกลาง 1 องค์ ผู้มาร่วมงานเข้ารับมอบวัตถุมงคลจาก ท่านพระครูสิริสุตานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยผาตั้งกลับไปบูชาที่บ้าน

** รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชยจำลองอนุสาวรีย์วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ที่เหลือจากถวายพระสงฆ์ ได้ออกให้เช่าบูชา 1,499 บาท (สร้างอยู่ 99 องค์) ยังพอมีอยู่ ต้องการเช่าบูชาติดต่อ โทร 084-0476067 **


หน้า : 1